Ochrona danych osobowych RODO

Light Prestige Sp. z  o. o. Sp. k.

NIP 7372015800
ul. Torowa 45
32-050 Skawina


realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

wskazuje informacje dotyczące Państwa danych osobowych

 
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Light Prestige Sp. z o. o. NIP 7372015800, ul. Torowa 45, 32-050 Skawina  (zwana dalej Administratorem).

2.    W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu:

a.    Zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy sprzedaży produktu (w wypadku jej zawarcia) - podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy,
b.    Marketingu bezpośredniego usług administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,
c.    Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,
d.    Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową o świadczenie usług sprzedaży (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny),

3.    Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności dokonuje ich profilowania (tj. wykorzystania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań)

4.    Podanie przez Państwa danych jest:

a.    dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług sprzedaży produktu (w wypadku woli jej zawarcia) ,
b.    całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.

5.    Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

6.    Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:

a.    wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego
b.    istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
c.    przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,
d.    obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.

7.    Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:

a.    Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
b.    Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
c.    Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.

8.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.

9.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

10.    Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

11.    Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl